ประมูลจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 23,24,30,31พฤษภาคม 2558 เริ่มเวลา 09.00 น. รายละเอียด
   หน้าหลัก
    อัตราดอกเบี้ย
    เกี่ยวกับเรา
    เรื่องน่ารู้
    ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
    ติดต่อ
   
  ประมูลทรัพย์หลุดจำนำ
วิธีการประมูล*
 ประเภททอง นาก เงิน
23 พฤษภาคม 2558
24 พฤษภาคม 2558
30 พฤษภาคม 2558
31 พฤษภาคม 2558
 
   ประเภทเบ็ดเตล็ด
 
 
ชั้น 3 อาคารโกลด์มาร์เก็ต
เริ่มเวลา 09.00 น.
 
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
   คณะกรรมการบริหาร
   ผังองค์กร
 
 
   ข้อมูลข่าวสาร

  19 พ.ค. 2558 ประกาศ สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เรื่อง การขายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ประจำเดือนมกราคม 2557 รายละเอียด...
  12 พ.ค. 2558 ประกาศ สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เรื่อง การขายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ประจำเดือนธันวาคม 2556 รายละเอียด...
  1 พ.ค. 2558 ประกาศ สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงาน สถานธนานุบาลธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2558 รายละเอียด... รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง  หลักสูตรและวิธีการสอบ
  22 เม.ย. 2558 ประกาศ สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เรื่อง การขายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556 รายละเอียด...
  9 เม.ย. 2558 ประกาศ สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เรื่อง การขายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ประจำเดือนตุลาคม 2556 รายละเอียด...
  31 มี.ค. 2558 ประกาศ สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยรับจำนำช่วงเปิดเทอมสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ปกครอง รายละเอียด...
  19 มี.ค. 2558 ประกาศ สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เรื่อง การขายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร (วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2558) รายละเอียด...
  12 ก.พ. 2558 ประกาศ สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เรื่อง เลื่อนวันจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 รายละเอียด...
  30 ม.ค. 2558 ประกาศ สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เรื่อง การขายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ประจำเดือนกันยายน 2556 รายละเอียด...
  4 ส.ค. 2557 ประกาศ สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดอัตรา ดอกเบี้ยรับจำนำเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร และพนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร รายละเอียด...
  25 ก.ค. 2557 ประกาศ สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เรื่อง เลื่อนวันขายทรัพย์หลุดจำนำ งวดเดือนกันยายน 2556 รายละเอียด...
อ่านต่อ >>>
 
เลขที่ 8 ชั้น 3 อาคารโกลด์มาร์เก็ต ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร โทร: 02-1580042 - 44