สถานธนานุบาลจอมทอง

**หมายเหตุ:ทรัพย์หลุดจำนำทุกชิ้น โรงรับจำนำ กทม. จะให้สิทธิ์แก่ผู้จำนำมาตามซื้อคืน โดยไม่ต้องประมูล           จอมทอง | ทุ่งครุ | ตลาดพลู | บางกอกใหญ่ | บางบอน | ราฏร์บูรณะ | เทเวศร์
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
01 02 03 04
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
05 06 07 08
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
09 10 11 12
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
13 14 15 16
Click to enlarge
17