โรงรับจำนำ กทม.

(สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร)

ทรัพย์ปลอดภัย ได้เงินง่าย จ่ายดอกเบี้ยต่ำ

FAQ (งานประมูลทรัพย์หลุดจำนำ)
ถ้าสนใจซื้อทรัพย์หลุดจำนำของโรงรับจำนำ กทม. จะต้องทำอย่างไร?

การจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของโรงรับจำนำ กทม. จะใช้วิธีการให้ผู้ที่สนใจแข่งขันประมูลราคาทรัพย์นั้นๆ ณ ศูนย์ประมูลทรัพย์หลุดจำนำ ชั้น 3 อาคารโกลด์มาร์เก็ต เท่านั้น


การเข้าร่วมประมูลทรัพย์หลุดจำนำ จะต้องทำอย่างไร?

ผู้ที่จะเข้าร่วมประมูลฯ ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ http://pawnshop.bangkok.go.th/ หรือ http://auction.newmediax.net ตามวัน เวลา ที่กำหนดไว้ในประกาศ


วิธีการประมูลทรัพย์หลุดจำนำ มีขั้นตอนอย่างไร?

1. ศูนย์ประมูลทรัพย์หลุดจำนำ กทม. จะแบ่งช่องประมูล เป็น 2 ช่อง คือ ช่องที่ 1 เป็นทรัพย์ฯ ประเภท ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ กรอบพระ เข็มขัดนาก ช่องที่ 2 เป็นทรัพย์ฯ ประเภท ทองคำรูปพรรณประดับเพชร พลอย อัญมณี และของใช้เบ็ดเตล็ด

2. ผู้เข้าร่วมประมูลฯ ที่ลงทะเบียนแล้ว ต้องนำบัตรประชาชนมารับป้ายราคา ณ บริเวณหน้าห้องศูนย์ ประมูลทรัพย์หลุดจำนำ ในวันที่จัดงานประมูลฯ

3. ก่อนเริ่มการประมูลทรัพย์ฯ ของแต่ละสาขา เจ้าหน้าที่จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประมูลฯ ตรวจดูสภาพ ทรัพย์ฯ ทุกรายการ

4. เมื่อเริ่มการประมูลฯ เจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่โฆษก จะประกาศรายละเอียดทรัพย์ฯ รายการนั้นๆ พร้อม ระบุราคาเริ่มต้นการประมูล

5. ผู้เข้าร่วมประมูลฯ ที่สนใจซื้อทรัพย์รายการนั้นๆ ให้ยกป้ายแข่งราคาที่จัดไว้ครั้งละ 10, 50, 100 หรือ 500 บาท ได้ตามความพึงพอใจ จนกว่าจะไม่มีผู้เสนอราคาแข่งขัน โดยเจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่โฆษก จะนับ 1, 2, 3 หากไม่มีผู้เสนอราคาเพิ่ม ผู้ที่เสนอราคาประมูลสุงสุด ก็จะเป็นผู้ชนะการประมูลทรัพย์รายการ นั้น

ผู้ที่ประมูลทรัพย์ฯ ได้ สามารถชำระเงินผ่านช่องทางใดได้บ้าง?

ผู้ที่ประมูลทรัพย์ฯ ได้ ต้องชำระเงิน ณ วันประมูล โดยท่านสามารถชำระเป็นเงินสด บัตรเดบิต บัตรเครดิต หรือสแกนจ่ายด้วย QR Code ผ่านแอพพลิเคชั่น Mobile Banking ของทุกธนาคาร โดยไม่มีค่าธรรมเนียม ยกเว้น การชำระด้วยบัตรเครดิต (ค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารกรุงไทยกำหนด)