โรงรับจำนำ กทม.

(สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร)

"ทรัพย์ปลอดภัย ได้เงินง่าย จ่ายดอกเบี้ยต่ำ"

ประกาศผู้ชนะ ประจำปีงบประมาณ 2565
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างค่าตรวจสอบบัญชี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร) :::8 กุมภาพันธ์ 2565 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างค่าตรวจสอบบัญชี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร) :::5 มกราคม 2565 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบบริหารการรับจำนำและระบบงานต่างๆ ของสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร) :::30 ธันวาคม 2564 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบบริหารการรับจำนำและระบบงานต่างๆ ของสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ำ (e-bidding)
(สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร) :::30 ธันวาคม 2564 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลดอนเมือง) :: 29 ธันวาคม 2564 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลดอนเมือง) :: 29 ธันวาคม 2564 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ HP CJ PRO CM1415fn สีดำ 3 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลบางพลัด) :: 21 ธันวาคม 2564 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลบางพลัด) :: 20 ธันวาคม 2564 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลดอนเมือง) ::15 ธันวาคม 2564 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ขนาด 5 แกลลอน จำนวน 90 ถังประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลบางพลัด) ::17 ธันวาคม 2564 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง งานจ้างเหมาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลลาดพร้าว) ::14 ธันวาคม 2564 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาทำบอร์ด จำนวน 2 บอร์ด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลบางพลัด) ::14 ธันวาคม 2564 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลดอนเมือง) :::8 ธันวาคม 2564 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบบริหารการรับจำนำและระบบงานต่างๆ ของสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร) :::22 พฤศจิกายน 2564 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เบี้ยประกันภัย
(สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร) :::8 พฤศจิกายน 2564 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสถานธนานุบาลคลองเตย (แห่งใหม่)ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร) :::15 ตุลาคม 2564 ::
     
หน้า 1
 
                    วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม                             อัตราดอกเบี้ย                              เรื่องน่ารู้                                    ผังองค์กร
                     คณะกรรมการบริหาร                                   แผนจัดซื้อจัดจ้าง                           ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง                           ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์             ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
|| สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ||
เลขที่ 8 ชั้น 3 อาคารโกลด์มาร์เก็ต ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร โทร: 02-1580042 - 44