ประมูลทรัพย์หลุดสาขาที่ให้บริการ | ข่าว | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อ  
ประกาศผู้ชนะ ประจำปีงบประมาณ 2564
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบบริหารการรับจำนำและระบบงานต่างๆ ของสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ำ (e-bidding)
(สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร) :::30 ธันวาคม 2564 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบบริหารการรับจำนำและระบบงานต่างๆ ของสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ำ (e-bidding)
(สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร) :::30 ธันวาคม 2564 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลดอนเมือง) :: 29 ธันวาคม 2564 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลดอนเมือง) :: 29 ธันวาคม 2564 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ HP CJ PRO CM1415fn สีดำ 3 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลบางพลัด) :: 21 ธันวาคม 2564 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลบางพลัด) :: 20 ธันวาคม 2564 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลดอนเมือง) ::15 ธันวาคม 2564 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ขนาด 5 แกลลอน จำนวน 90 ถังประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลบางพลัด) ::17 ธันวาคม 2564 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง งานจ้างเหมาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลลาดพร้าว) ::14 ธันวาคม 2564 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาทำบอร์ด จำนวน 2 บอร์ด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลบางพลัด) ::14 ธันวาคม 2564 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลดอนเมือง) :::8 ธันวาคม 2564 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบบริหารการรับจำนำและระบบงานต่างๆ ของสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร) :::22 พฤศจิกายน 2564 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เบี้ยประกันภัย
(สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร) :::8 พฤศจิกายน 2564 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสถานธนานุบาลคลองเตย (แห่งใหม่)ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร) :::15 ตุลาคม 2564 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ Dot Matrix Printer แบบแคร่ยาว 36 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร) :::19 กรกฎาคม 2564 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลประดิพัทธ์) :::13 กรกฎาคม 2564 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลบางกอกใหญ่) :::13 กรกฎาคม 2564 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างค่าตรวจสอบบัญชี ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร) :::9 กรกฎาคม 2564 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อป้ายชื่อพนักงาน แบบอะคริลิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลบางกอกใหญ่) :::7 กรกฎาคม 2564 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวารสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลดินแดง) :::30 มิถุนายน 2564 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ Dot Matrix Printer แบบแคร่ยาว 36 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร) :::23 มิถุนายน 2564 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างค่าตรวจสอบบัญชี ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร) :::18 มิถุนายน 2564 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุาบาลอ่อนนุช) :::16 มิถุนายน 2564 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าพร้อมค่าบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุาบาลอ่อนนุช) :::16 มิถุนายน 2564 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าพร้อมค่าบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุาบาลอ่อนนุช) :::16 มิถุนายน 2564 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพ่นฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลบางกอกใหญ่) :::11 มิถุนายน 2564 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่ม ขนาด 18.9 ลิตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลดินแดง) :::27 พฤษภาคม 2564 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างค่าตรวจสอบบัญชี ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร) :::22 เมษายน 2564 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลบางกอกใหญ่) :::20 เมษายน 2564 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ผ้าเช็ดมือ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลบางกอกใหญ่) :::30 มีนาคม 2564 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลบางกอกใหญ่) :::30 มีนาคม 2564 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลบางกอกใหญ่) :::24 มีนาคม 2564 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพรหมเช็ดเท้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลบางกอกใหญ่) :::23 มีนาคม 2564 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลบางกอกใหญ่) :::22 มีนาคม 2564 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลบางกอกใหญ่) :::18 มีนาคม 2564 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์รายการเครื่องชั่งทองไฟฟ้าระบบดิจิตอล ขนาด 3,200 กรัม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลประดิพัทธ์) :::9 มีนาคม 2564 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์รายการโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)แบบ Smart TV จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลประดิพัทธ์) :::9 มีนาคม 2564 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลประดิพัทธ์) :::9 มีนาคม 2564 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24000 บีทียู 27 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร) :::4 มีนาคม 2564 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุรักษาของ จำนวน 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลประดิพัทธ์) :::27มกราคม 2564 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลพระโขนง) :::27มกราคม 2564 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประเภทค่าวัสดุรักษาของ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลพระโขนง) :::26 มกราคม 2564 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ OKI รุ่น ML5721, 5791 หมึกพิมพ์ HP CJ PRO CM1415 และหมึกพิมพ์ BROTHER DCP-L3551CDW โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลพระโขนง) :::25 มกราคม 2564 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลประดิพัทธ์) :::22 มกราคม 2563 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทอง 16 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร) :::22 มกราคม 2563 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กระดาษต่อเนื่อง ขนาด 9x11 นิ้ว ชนิด 1 ชั้น ไม่มีเส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลพระโขนง) :::21 มกราคม 2564 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาซ่อมแซมอ่างล้างมือ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลพระโขนง) :::20 มกราคม 2564 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลพระโขนง) :::20 มกราคม 2564 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลประดิพัทธ์) :::14 มกราคม 2564 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลประดิพัทธ์) :::14 มกราคม 2564 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลประดิพัทธ์) :::14 มกราคม 2564 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ ต่างๆ และกระดาษต่อเนื่อง 1 ชั้น ขนาด 9x11 นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลบางกอกใหญ่) :::14 มกราคม 2564 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลบางกอกใหญ่) :::6 มกราคม 2564 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 รายการ (แฟ้มคอมฯ จำนวน 6 แฟ้ม)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลบางกอกใหญ่) :::4 มกราคม 2564 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 38 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลบางกอกใหญ่) :::4 มกราคม 2564 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำกุญแจต่างๆ จำนวน 9 ดอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลบางกอกใหญ่) :::22 ธันวาคม 2563 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการ น้ำดื่ม ขนาด 18.9 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลพระโขนง) :::18 ธันวาคม 2563 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 72 ขวด ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลบางกอกใหญ่) :::16 ธันวาคม 2564 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างค่าบริการเฝ้าระวังและแจ้งเหตุสัญญาณเตือนภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร) :::3 ธันวาคม 2563 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างค่าบริการเฝ้าระวังและแจ้งเหตุสัญญาณเตือนภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร) :::5 พฤศจิกายน 2563 ::
     
หน้า 1
 
                    วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม                             อัตราดอกเบี้ย                              เรื่องน่ารู้                                    ผังองค์กร
                     คณะกรรมการบริหาร                                   แผนจัดซื้อจัดจ้าง                           ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง                           ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์             ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
|| สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ||
เลขที่ 8 ชั้น 3 อาคารโกลด์มาร์เก็ต ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร โทร: 02-1580042 - 44