ประมูลทรัพย์หลุดสาขาที่ให้บริการ | ข่าว | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อ  
ประกาศผู้ชนะ ประจำปีงบประมาณ 2563
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลพระโขนง) ::28 สิงหาคม 2563 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลพระโขนง) :::11 สิงหาคม 2563 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 ชุดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลพระโขนง) :::11 สิงหาคม 2563 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร) :::17 กรกฎาคม 2563 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาด เครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลบางกอกใหญ่) :::25 มิภุนายน 2563 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประเภทค่าวีัสดุรักษาของ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลพระโขนง) :::16 มิภุนายน 2563 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลบางกอกใหญ่) :::16 มิภุนายน 2563 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ถุงมือยางอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลบางกอกใหญ่) :::16 มิภุนายน 2563 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด 1ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร) :::11 มิภุนายน 2563 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ ดรัมเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลบางกอกใหญ่) :::20 เมษายน 2563 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน รายการแอลกอฮอล์ 75% จำนวน 1 ลิตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลพระโขนง) :::20 เมษายน 2563 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลพระโขนง) :::20 เมษายน 2563 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลประดิพัทธ์) :::20 เมษายน 2563 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน รายการถุงมืออนามัย จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลพระโขนง) :::20 เมษายน 2563 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน รายการแอลกอฮอล์ 75% จำนวน 1 ลิตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลพระโขนง) :::20 เมษายน 2563 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลประดิพัทธ์) :::13 เมษายน 2563 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลประดิพัทธ์) :::13 เมษายน 2563 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเจลแอลกอฮอล์ 1,000 มล. จำนวน 8 ถุงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลบางกอกใหญ่) :::7 เมษายน 2563 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน รายการตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลประดิพัทธ์) :::7 เมษายน 2563 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน รายการตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลพระโขนง) :::7 เมษายน 2563 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายาง จำนวน 3 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลบางกอกใหญ่) :::7 เมษายน 2563 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลพระโขนง) :::7 เมษายน 2563 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการ น้ำดื่มขนาด 18.9 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลพระโขนง) :::7 เมษายน 2563 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลประดิพัทธ์) :::7 เมษายน 2563 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลบางกอกใหญ่) :::7 เมษายน 2563 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลบางกอกใหญ่) :::7 เมษายน 2563 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลประดิพัทธ์) :::24 มีนาคม 2563 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าเช็ดมือ จำนวน 2 โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลบางกอกใหญ่) :::24 มีนาคม 2563 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลบางกอกใหญ่) :::24 มีนาคม 2563 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลบางกอกใหญ่) :::24 มีนาคม 2563 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายางสั่งทำ) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลพระโขนง) :::24 มีนาคม 2563 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลประดิพัทธ์) :::12 มีนาคม 2563 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประเภทค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลประดิพัทธ์) :::12 มีนาคม 2563 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสถานธนานุบาลบางบอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(สถานธนานุบาลบางบอน) :::12 มีนาคม 2563 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ รายการโต๊ะประชุมขนาด 8 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลพระโขนง) :::10 มีนาคม 2563 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลประดิพัทธ์) :::10 มีนาคม 2563 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุรักษาของ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลประดิพัทธ์) :::10 มีนาคม 2563 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ OKI รุ่น ML5721,5791 และหมึกพิมพ์ HP CJ PRO CM1415 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลพระโขนง) :::10 มีนาคม 2563 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ หมึก โอกิ รุ่น 5791 จำนวน 12 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลบางกอกใหญ่) :::18 กุมภาพันธ์ 2563 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลบางกอกใหญ่) :::18 กุมภาพันธ์ 2563 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 19 ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลพระโขนง) :::06 กุมภาพันธ์ 2563 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 42 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลประดิพัทธ์) :::06 กุมภาพันธ์ 2563 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลประดิพัทธ์) ::06 กุมภาพันธ์ 2563 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงพลาสติกใสอย่างหนา ขนาด 3*4 และ 4*6 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลบางกอกใหญ่) ::06 กุมภาพันธ์ 2563 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร) ::30 มกราคม 2563 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลพระโขนง) ::21 มกราคม 2563 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ประจำเดือน มกราคม 2563 จำนวน 22 ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลพระโขนง) ::21 มกราคม 2563 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 80 แกรม จำนวน 4 กล่อง (20 รีม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลบางกอกใหญ่) ::21 มกราคม 2563 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลประดิพัทธ์) ::21 มกราคม 2563 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ต่างๆ และกระดาษต่อเนื่อง 1 ชั้น ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลบางกอกใหญ่) ::18 ธันวาคม 2562 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ประจำเดือน ธันวาคม 2562 จำนวน 18 ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลพระโขนง) ::18 ธันวาคม 2562 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมปั๊มน้ำ ยี่ห้อ HITACHI โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลพระโขนง) ::18 ธันวาคม 2562 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กระดาษต่อเนื่อง ขนาด 9*11 นิ้ว ชนิด 1 ชั้น ไม่มีเส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลพระโขนง) ::18 ธันวาคม 2562 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลบางกอกใหญ่) ::18 ธันวาคม 2562 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลประดิพัทธ์) ::18 ธันวาคม 2562 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 จำนวน 19 ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลพระโขนง) ::18 ธันวาคม 2562 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการ น้ำดื่ม ขนาด 18.9 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลพระโขนง) ::18 ธันวาคม 2562 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายงานผลการเสนอราคาค่าเบี้ยประกันภัย
(สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงงเทพมหานคร) ::8 พฤศจิกายน 2562 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ประจำเดือน กันยายน 2562 จำนวน 21 ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลพระโขนง) ::25 ตุลาคม 2562 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ประจำเดือน ตุลาคม 2562 จำนวน 21 ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลพระโขนง) ::10 ตุลาคม 2562 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์บริเวณด้านหน้าบนอาคารสถานธนานุบาลพระโขนง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลพระโขนง) ::10 ตุลาคม 2562 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลพระโขนง) ::10 ตุลาคม 2562 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลประดิพัทธ์) ::10 ตุลาคม 2562 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับใช้งานรักษาความปลอดภัยทั่วไป พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(สำนักงานสถานธนานุบาล กทม.) ::7 ตุลาคม 2562 ::
     
หน้า 1
 
                    วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม                             อัตราดอกเบี้ย                              เรื่องน่ารู้                                    ผังองค์กร
                     คณะกรรมการบริหาร                                   แผนจัดซื้อจัดจ้าง                           ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง                           ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์             ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
|| สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ||
เลขที่ 8 ชั้น 3 อาคารโกลด์มาร์เก็ต ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร โทร: 02-1580042 - 44