ประมูลทรัพย์หลุดสาขาที่ให้บริการ | ข่าว | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อ  
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
Generic placeholder image
ประกาศสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (สำนักงานสถานธนานุบาล กทม.) :2 มิถุนายน 2563 ::
 
Generic placeholder image
ประกาศสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (สำนักงานสถานธนานุบาล กทม.) :29 พฤษภาคม 2563 ::
 
Generic placeholder image
ประกาศสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (สำนักงานสถานธนานุบาล กทม.) :22 พฤษภาคม 2563 ::
 
Generic placeholder image
ประกาศสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (สำนักงานสถานธนานุบาล กทม.) ::7 เมษายน 2563 ::
 
Generic placeholder image
ประกาศสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (สำนักงานสถานธนานุบาล กทม.) ::24 กุมภาพันธ์ 2563 ::
 
Generic placeholder image
ประกาศสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร
เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (สำนักงานสถานธนานุบาล กทม.) ::4 กุมภาพันธ์ 2563 ::
 
Generic placeholder image
ประกาศสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร
เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (สำนักงานสถานธนานุบาล กทม.) ::4 กุมภาพันธ์ 2563 ::
 
Generic placeholder image
ประกาศสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร
เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (สำนักงานสถานธนานุบาล กทม.) ::4 ธันวาคม 2562 ::
 
Generic placeholder image
ประกาศสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร
เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (สำนักงานสถานธนานุบาล กทม.) ::28 ตุลาคม 2562 ::
 
     
หน้า 1
 
                    วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม                             อัตราดอกเบี้ย                              เรื่องน่ารู้                                    ผังองค์กร
                     คณะกรรมการบริหาร                                   แผนจัดซื้อจัดจ้าง                           ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง                           ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์             ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
|| สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ||
เลขที่ 8 ชั้น 3 อาคารโกลด์มาร์เก็ต ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร โทร: 02-1580042 - 44