ประมูลทรัพย์หลุดสาขาที่ให้บริการ | ข่าว | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อ  
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง :    
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ประจำเดือน ตุลาคม 2561 จำนวน 21 ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สาขาพระโขนง) ... 4 ต.ค. 2561   
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงสถานธนานุบาลหนองจอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สาขาหนองจอก) ... 28 ก.ย.. 2561   
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประเภทค่าวารสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สาขาอ่อนนุช) ... 20 ก.ย.. 2561   
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สาขาลาดพร้าว) ... 20 ก.ย.. 2561   
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สาขาลาดพร้าว) ... 13 ก.ย.. 2561   
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สาขาพระโขนง) ... 13 ก.ย.. 2561   
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซม/เปลี่ยนหัวเข็มของเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สาขาลาดพร้าว) ... 13 ก.ย.. 2561   
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สาขาอ่อนนุช) ... 13 ก.ย.. 2561   
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซม/เปลี่ยนหัวเข็มของเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สาขาลาดพร้าว) ... 30 ส.ค. 2561   
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ประจำเดือน กันยายน 2561 จำนวน 20 ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สาขาพระโขนง) ... 30 ส.ค. 2561   
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ รายการแฟลซไดร์ฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สาขาประดิพัทธ์) ... 07 ก.ย. 2561   
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สาขาลาดพร้าว) ... 30 ส.ค. 2561   
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สาขาลาดพร้าว) ... 30 ส.ค. 2561   
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สาขาอ่อนนุช) ... 29 ส.ค. 2561   
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สาขาอ่อนนุช) ... 29 ส.ค. 2561   
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ HP CJ PRO 1415 fn จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สาขาบางกอกใหญ่) ... 29 ส.ค. 2561   
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประเภทค่าวัสดุรักษาของ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สาขาพระโขนง) ... 29 ส.ค. 2561   
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สาขาประดิพัทธ์) ... 22 ส.ค. 2561   
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม ขนาด 18.9 ลิตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สาขาประดิพัทธ์) ... 22 ส.ค. 2561   
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สาขาพระโขนง) ... 15 ส.ค. 2561   
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ประจำเดือน สิงหาคม 2561 จำนวน 22 ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สาขาพระโขนง) ... 15 ส.ค. 2561   
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานซ่อมแซมเบรคเกอร์ จุดตัดไฟภายในชั้นล่างอาคาร จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สาขาบางกอกใหญ่) ... 15 ส.ค. 2561   
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานซ่อมแซมวาวร์แท๊งน้ำ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สาขาบางกอกใหญ่) ... 15 ส.ค. 2561   
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประเภทค่าวารสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สาขาอ่อนนุช) ... 08 ส.ค. 2561   
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องนับธนบัตร แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร)  ... 24 ก.ค. 2561   
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปั๊มน้ำ ขนาด 300 วัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สาขาบางกอกใหญ่)  ... 16 ก.ค. 2561   
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สาขาประดิพัทธ์)  ... 12 ก.ค. 2561   
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประเภทค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สาขาประดิพัทธ์)  ... 12 ก.ค. 2561   
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กระดาษต่อเนื่อง ขนาด 9*11 นิ้ว ชนิด 1ชั้น ไม่มีเส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สาขาประดิพัทธ์)  ... 12 ก.ค. 2561   
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างทำตรายางจำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สาขาประดิพัทธ์)  ... 12 ก.ค. 2561   
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ แบบแขวนใต้ฝ้า ยี่ฟ้อ TRANE ขนาด 32,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สาขาประดิพัทธ์)  ... 12 ก.ค. 2561   
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมพื้นกระเบื้องบริเวณหน้าห้องน้ำ ชั้น 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สาขาพระโขนง)  ... 12 ก.ค. 2561   
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ขนาด 18.9 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สาขาจอมทอง)  ... 11 ก.ค. 2561   
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฮาร์ดดิสก์สำหรับคอมพิวเตอร์ฝ่ายรักษาของ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สาขาจอมทอง)  ... 11 ก.ค. 2561   
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ แฟลชไดร์ฟ ขนาด 32 ฌฺ จำนวน 4 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สาขาลาดพร้าว)  ... 11 ก.ค. 2561   
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ OKI รุ่น 5791 , เครื่องพิมพ์ยี่ห้อ EPSON รุ่น  LQ-590 และเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ EPSON รุ่น LQ-2090 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สาขาประดิพัทธ์)  ... 06 ก.ค. 2561   
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมตู้เย็นพร้อมค่าบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สาขาอ่อนนุช)  ... 06 ก.ค. 2561   
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประเภทวารสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สาขาอ่อนนุช)  ... 06 ก.ค. 2561   
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กระดาษต่อเนื่อง ขนาด 9*11 นิ้ว ชนิด1 ชั้น ไม่มีเส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สาขาพระโขนง)  ... 06 ก.ค. 2561   
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 จำนวน 20 ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สาขาพระโขนง)  ... 06 ก.ค. 2561   
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สาขาลาดพร้าว)  ... 02 ก.ค. 2561   
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สาขาประดิพัทธ์)  ... 02 ก.ค. 2561   
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมสายโทรศัพท์ภายในอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สาขาอ่อนนุช)  ... 02 ก.ค. 2561   
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ DRUM FUJI XEROX CM305df โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สาขาลาดพร้าว)  ... 19 มิ.ย. 2561   
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สาขาถนนเสือป่า)  ... 11 มิ.ย. 2561   
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประเภทค่าวารสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สาขาอ่อนนุช)  ... 11 มิ.ย. 2561   
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมป้ายไฟวิ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สาขาถนนเสือป่า)  ... 11 มิ.ย. 2561   
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ประจำเดือน มิถุนายน 2561 จำนวน 21 ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สาขาพระโขนง)  ... 11 มิ.ย. 2561   
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการม่านปรับแสง ขนาด 245x230 ซม. พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สาขาพระโขนง)  ... 11 มิ.ย. 2561   
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปลั๊กไฟ/สายไฟ และแสงสว่างบริเวณห้องรับรองลูกค้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สาขาลาดพร้าว)  ... 11 มิ.ย. 2561   
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สาขาลาดพร้าว)  ... 31 พ.ค. 2561   
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สาขาลาดพร้าว)  ... 31 พ.ค. 2561   
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สาขาลาดพร้าว)  ... 31 พ.ค. 2561   
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมประตูบานเลื่อนกระจก บริเวณชั้น1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สาขาพระโขนง)  ... 31 พ.ค. 2561   
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประเภทค่าวารสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สาขาอ่อนนุช) ... 11 พ.ค. 2561   
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ รายการแฟลชไดร์ฟ ขนาด 16 GB ยี่ห้อ Kingston จำนวน 5 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สาขาพระโขนง)  ... 10 พ.ค. 2561   
     
     
     
หน้า 1 | 2 | 3
 
 
 
 
                    วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม                             อัตราดอกเบี้ย                               เรื่องน่ารู้                                    ผังองค์กร
                     คณะกรรมการบริหาร                                   แผนจัดซื้อจัดจ้าง                           ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง                           ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์             ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
|| สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ||
เลขที่ 8 ชั้น 3 อาคารโกลด์มาร์เก็ต ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร โทร: 02-1580042 - 44